Ondanks kou toch een geweldige training

Met deze lage temperaturen vonden we het niet verstandig de baan op te gaan. Dus deze keer geen training op de weg, maar een training in de kantine. Desondanks werd het toch wel een nuttige avond.

Onze cross trainer Henk Mertens, gaf een clinic in het verwisselen van een band en alles wat daarmee te maken had tot en met de positie van de snelspanner aan toe.

 

 

Daarna moest de jeugd zelf hun banden gaan verwisselen wat tot hilarische toestanden leidde. Zo werd de avond zeer zinvol ingevuld.

 

 

 

 

 

Na de clinic was er voor de oudere jeugd een training op de Tacx georganiseerd. De opkomst was hoog en onze trainer John Haazen wist weer het uiterste uit onze renners te halen. In onze verwarmde fitness ruimte werden leuke en zware oefeningen afgewisseld en de renners hadden veel plezier!

 

Aftrap van het nieuwe seizoen

Op zondagmorgen 25 februari stonden de jongste leden van onze vereniging te popelen om weer aan de gang te gaan. De jongste wielrenners bleven op de wielerbaan  voor hun eerste training. De oudere jeugd ging een ronde maken in de omgeving en de moutainbikers doken het bos in. Zo kon het heerlijke gevoel op de fiets weer ervaren worden. Iedereen moest wel weer even op gang komen en de temperatuur zorgde ervoor dat er toch al goed doorgetrapt moest worden om het wat warm te krijgen. Na afloop stond er voor iedereen wat te drinken klaar met een stuk gebak als dank voor de inzet in het afgelopen jaar.

Ook werd er even stil gestaan bij de prestaties die geleverd zijn bij het NK op de weg in 2017 en het NK veldrijden begin dit jaar. Als eerste werd Damy van den Bogaard gehuldigd. Bij het NK op de weg in 2017 behaalde zij een knappe 2e plek. Daarnaast was zij in 2017 Nederlands kampioen veldrijden. De kampioenen van R&TC Buitenlust willen wij graag goed op de foto hebben staan. De club had aan Mirte Klerkx gevraagd of zij een fotoshoot wilde maken en het resultaat mocht er wezen. Na een heuse verkiezing is er uiteindelijk 1 foto uitvergroot en deze krijgt een mooie plek in ons clubgebouw. Een ander exemplaar mag Damy thuis ophangen.

Daarna was het de beurt aan Koen Sonnemans om gehuldigd te worden. Deze jongeman uit Someren wist bij het NK weg in 2017 een schitterende 2e plaats te veroveren. Dat hij ook in de modder goed uit de voeten kan bewees hij bij het NK veldrijden. Daar wist hij wederom een podiumplek te bemachtigen, een mooie 3e plaats.

Als laatste werd Guus van den Eijnden gehuldigd. In de zomermaanden zit hij op de BMX en in de wintermaanden op de cyclocrosser. In beide takken van sport kan hij goed uit de voeten. Dit jaar wist hij voor de 4e keer in successie de Nederlandse titel in het veld te bemachtiging en ook hij werd in het zonnetje gezet.

Al met al prachtige prestaties en een heuse huldiging met receptie was dan ook meer dan verdiend!

Buitenlust trekt positieve lijn door

In 2017 werd de start gemaakt met Buitenlust 2.0. Een ambitieus plan met als doel om in 4 jaar tijd weer te groeien naar een wielervereniging waarin alle categorieën van jeugd tot elite vertegenwoordigd zijn in combinatie met regionale en maatschappelijke betrokkenheid. Deze week werd de balans opgemaakt tijdens de druk bezochte jaarvergadering.

Vanuit het plan wordt er gewerkt vanuit een nieuwe structuur. Het sportieve deel wordt aangestuurd vanuit sportzaken door Rob Thaens. De wijziging op sportief gebied op basis van het Buitenlust 2.0 plan werpt al direct zijn vruchten af. Samen met de diverse trainers en de geweldige inzet van onze leden zijn er mooie stappen voorwaarts gezet. Qua sportieve prestaties was het dan ook een heel mooi jaar. Vele podiumplekken werden er behaald en tijdens de Nederlandse kampioenschappen stonden er diverse leden op het podium tot en met het hoogste schavot aan toe. Begin 2017 wisten Damy van den Bogaard en Guus van den Eijnden in hun leeftijdscategorieën bij het veldrijden het Rood-Wit-Blauwe tricot te veroveren. Daarnaast was de 3e plaats van Liz Toonen ook een puike prestatie. In het wegseizoen werd er zowel door Damy van den Bogaard als Koen Sonnemans een 2e plaats behaald tijdens het NK en ook op de weg werden er vele ereplaatsen behaald door onze renners en rensters. Zo’n 2 weken geleden was het NK veldrijden voor de jeugd in Hoogeveen. Guus van den Eijnden wist daar voor de 4e maal in successie de nationale titel te veroveren en Koen Sonnemans behaalde een prachtige bronzen plak. De MTB-ers zijn ook aan de slag gegaan en hebben zich bewezen in de diverse wedstrijden. Deze tak van de wielersport groeit gestaag binnen onze vereniging en de deelname aan het NK was dan ook een mooie bekroning daarvan.

Het facilitaire gedeelte wordt in de nieuwe structuur aangestuurd door Wim Engels. Wim had al zitting in het bestuur en wil graag mee verder bouwen Buitenlust. In het afgelopen jaar zijn er al mooie vorderingen gemaakt. Onder zijn leiding is de schitterende verbouwing gerealiseerd van de kleedlokalen. Voor dit jaar staat de verlichting van de accommodatie op het programma welke in samenspraak met de gemeente zal worden gerealiseerd.

De taak vanuit Operations gaat ingevuld worden door Joop Engelen. Een hele mooie uitdagende taak met de aanloop naar het NK veldrijden voor de jeugd op 26 januari 2019 op Berkendonk. Daarnaast worden de nieuwe sponsorcontracten afgesloten zodat in dit najaar het nieuwe tenue gepresenteerd kan worden.

De functie van secretaris werd al ingevuld door Michel van Kempen en hij blijft dit ook doen. De post van penningmeester wordt overgenomen door Melanie van de Weijer. Daarbij blijft Piet Damen als bestuurslid actief.

Johan van der Vorst had aangegeven te stoppen als voorzitter. Fons van Katwijk werd voorgedragen als nieuwe voorzitter en door de leden verkozen. Aan hem de mooie taak om vervolg te geven aan de succesvol ingeslagen weg.

Door de herstructurering van het bestuur zijn er ook enkele functies vervallen. Eric Tollens en Priscilla van der Maden werden bedankt voor hun inzet en kregen de bloemen overhandigd door de kersverse voorzitter. Ook richtte hij een woord van dank richting de scheidend voorzitter Johan van der Vorst. Als opvolger van Jos van der Vleuten 9 jaar geleden was kenmerkend voor de bestuursperiode de financiële crisis. Dit lijkt nu al weer een tijd te zijn geleden maar Johan heeft Buitenlust met zijn creativiteit en netwerk er goed doorheen weten te loodsen. Als dank voor zijn inspanning werd hij benoemd tot erelid van de vereniging.

Rien van Horik werd ook in het zonnetje gezet vanwege zijn 40-jarig jubileum. Voor de wijze waarop hij die 40 jaar heeft ingevuld is de club hem zeer erkentelijk. Als microfonist heeft hij een hele mooie carrière opgebouwd. Voor onze club heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed en verschillende zaken goed gedocumenteerd.  Hij werd dan ook benoemd als lid van verdienste.

Daarnaast waren er ook nog bloemen voor Fons van Katwijk. Na 30 jaar zet hij een punt achter zijn lidmaatschap. In die jaren heeft hij zich op verschillende manieren ingespannen voor onze club. Zijn zoon Ferdy heeft het stokje overgenomen en verzorgd in de winterperiode samen met Henk Mertens de geroemde veldrittraining op woensdag voor de hogere categorieën.

Als laatste werd de Harrie van der Aa bokaal uitgereikt. Deze wisselbokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan de vrijwilliger van het jaar. Wim van der Aa, de zoon van, was aanwezig om de bokaal uit te reiken. Na een mooi verhaal over wie zijn vader was en wat deze betekend heeft voor de vereniging werd de bokaal overhandigd aan Harrie van Bakel. Verschillende jaren doet hij de groenvoorziening op de accommodatie en daarnaast verleend hij allerlei hand- en spandiensten. Zijn inspanning werd dan ook terecht beloond.

Het was een geslaagde jaarvergadering waarin de positieve lijn die Buitenlust is ingeslagen goed naar voren kwam. Samen met alle leden hebben we er weer zin in om er een succesvol jaar van te maken.